Банкови сметки

Първа Инвестиционна Банка, София
IBAN – BG95FINV915010BG529500 – сметка в лева
IBAN – BG98FINV915010EU529504 – сметка в евро
BIC – FINVBGSF

© 2023 Balkan Holidays